Rækkeinddelingerne for ungdom kan ses her. 

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Onsdag den 1. juli 2020 på turnering@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.

Offentliggørelse af turneringsprogram
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag den 10. juli 2020.

Klubberne skal i perioden fra den 11. juli til den 2. august fastsætte alle dommerløse kampe.