Tilmelding af nye hold og trækning af hold til sæsonen 2021
Tilmeldingsfrist for nye hold er onsdag den 13. januar 2021 og skal ske via KlubOffice og kan kun ske til laveste række i de respektive aldersgrupper. 

Trækningsfrist (gebyrfri) er onsdag den 13. januar 2021.

Alle voksenhold (senior og ældre spillere), der har gennemført turneringen 2020, er forhåndstilmeldte, og overføres automatisk til sæsonen 2021. Det gælder både 7- og 11-mands hold.
Alle ungdomshold, der har gennemført turneringen i efteråret 2020, er forhåndstilmeldte og overføres automatisk til sæsonen 2021. Det gælder både 7-, 8- og 11-mands hold.

Klubber, der har ønsker om:
a) 
oprykning, b) nedrykning, c) undgå oprykning, d) overflytte et hold fra en holdstørrelse til en anden kan gøre det ved at fremsende en mail (mail via klubbens i KlubOffice godkendte mailadresser) herom med tydelig angivelse af hvilket hold, det drejer sig om (angiv alder + række) til info@dbukoebenhavn.dk.

Frist onsdag den 16. december 2020

Gebyrfri trækning
Klubber (hold), der har gennemført turneringen 2020, men som ikke ønsker at deltage i turneringen 2021, har mulighed for gebyrfrit at framelde (trække) holdet ved skriftlig besked (mail via klubbens i KlubOffice godkendte mailadresser) til DBU København på info@dbukoebenhavn.dk senest onsdag den 13. januar 2021.

Rækkeindplacering
DBU Københavns turneringsudvalg vil ved sin fastlæggelse af rækker tage udgangspunkt i klubbernes egen indmelding, men hvor der skal ske en tilpasning i forhold til antal tilmeldte hold vil der blive skelet til klubbernes placering i efterårets turnering.
Klubberne må regne med, at deres afgivne ønsker om indplacering på et bestemt niveau ikke i alle tilfælde kan opfyldes.

Du må ikke selv fastlægge hjemmekampe
Klubber, med hjemmekampe i Valby IP, Kløvermarken og Ryparken, skal være opmærksomme på, at det stadig ikke er tilladt selv at fastlægge hjemmekampe, da det er et krav fra Københavns kommune, at dette skal ske via DBU Københavns administration.
Dog er klubberne meget velkomne til at indsende ønsker til spilledage og -tider på lige fod med de øvrige klubber.