DBU Københavns projektleder Henrik Selch og teamet af eFodbold-instruktører har siden april måned ydet konsulentbistand til den humanitære fodboldorganisation Cross Culture ved hjælp af online-uddannelser og implementering af et virtuelt klubhus på Cross Cultures egen platform.

Cross Cultures er en international organisation med danske rødder, der bruger sport, og i særdeleshed fodbold, som middel til at bringe folk sammen og skabe sameksistens mellem befolkningsgrupper over hele kloden.

Den globale Corona-situation har været en udfordring for Cross Cultures aktiviteter og fodboldskoler i 17 lande, men med hjælp fra DBU København har man fundet en vej til at fastholde fællesskaber gennem sociale medier og nye online fællesskaber.

– Det er jo helt fantastisk, at vi med den her indsats har været en lille brik i forhold til at forbinde udsatte børn og unge fra blandt andet Balkanlandene, Tunesien, Sydsudan og Ukraine, forklarer DBU Københavns projektleder Henrik Selch.

DBU København har blandt andet hjulpet med at afvikle eFodboldturneringer og online-uddannelser af eFodboldinstruktører, som gør, at Cross Cultures fremover kan tilbyde en række onlineaktiviteter på tværs af landegrænser.

– Vi har fået hjælp til at forbinde børn og unge i nye online fællesskaber. Det handler både om online fodboldturneringer, men også om uddannelsen af online e-trænere. Den erfaring vi har fået gennem samarbejdet med DBU København, vil helt sikkert være til stor nytte fremadrettet, forklarer Anders Levinsen, der er stifter og direktør for Cross Cultures.

Cross Cultures  har netop præsenteret deres virtuelle klubhus, men vil også fremadrettet trække på DBU Københavns erfaringer og viden indenfor eFodbold.

Læs mere om Cross Cultures her. www.ccpa.eu

DBU Københavns virtuelle klubhus