Et fyldigt referat er nu tilgængeligt

37 klubber mødte op for at deltage i en kort dagsorden, der grundet stort engagement og spørgelyst, blev mere end en time længere end planlagt.

På mødet fortalte DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen om de nye aktiviteter for klubbernes medlemmer, herunder Det Virtuelle Klubhus”, som blev udviklet under nedlukningsperioden i foråret, og redegjorde for bestyrelsens forventning til et årsresultat i underskud med 1,5 mio.

Jesper Gradert redegjorde for reformprocessen fra seneste repræsentantskabsmøde i februar og frem til dato. Formanden meddelte, at man desværre ikke var kommet i mål med et samlet reformforslag, men anmodede repræsentantskabet om at give en samlet bestyrelse mandat til at fortsætte arbejdet med reformen frem mod det ordinære repræsentantskabsmøde i februar måned 2021, hvor et forslag om en reform af breddefodbolden skal til afstemning, og hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed i overensstemmelse med det oplyste på repræsentantskabsmødet i februar 2020

Christian Kofoed redegjorde breddeaftalen indgået tilbage i 2015, som bl.a. henstiller lokalunionerne til at arbejde for en ændring af den politiske og administrative struktur samt aftale en ny fordeling af driftstilskuddet til lokalunionerne. Desuden redegjorde Christian for forhandlingerne om den nye økonomiaftale, som træder i kraft den 1. januar 2021

Breddereformen blev aftenens helt store emne, og der var masser af kommentarer og en særdeles stor spørgelyst fra repræsentanterne, som formanden måtte stoppe for ikke at tiden skulle løbe helt løbsk.

Sidste punkt på dagsorden var valg til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater til formand og næstformandsposterne, hvilket betyder at Jesper Gradert og Tobias Ilum begge blev genvalgte.

Kurt Bagge Hansen fra Jægersborg Boldklub havde på forhånd meddelt, at han ønskede valg til bestyrelsen. Der skulle derfor skriftlig afstemning til blandt de 7 nuværende bestyrelsesmedlemmer og Kurt Bagge Hansen. Det endte med at de 7 siddende bestyrelsesmedlemmer alle fik genvalg.

De 4 med flest stemmer blev valgt for 1 ½ år. Det blev Diana Andersen, Yery I. Hansen, Christian Kofoed og Kasper Darfelt. De 3 øvrige, Linda Sørensen, Henrik Ravnild og Morten Høgsdal, blev formelt valgt frem til kommende ordinære repræsentantskabsmøde i februar 2021.

Et fyldigt referat er nu tilgængeligt.