DBU Københavns bestyrelse har valgt alene at invitere medlemsklubbernes repræsentanter, og har således ekstraordinært ikke invitereret udvalgsmedlemmer og andre gæster til mødet.

Dette skridt er taget grundet den eksisterende Covid-19 pandemi, for at i videst mulige omfang at undgå en evt. smittespredning blandt de københavnske fodboldklubber.

Endvidere var der ved udsendelse af invitationerne ikke fuldstændig klarhed om myndighedernes forsamlingsforbud ville blive ændret eller ej. Bestyrelsen har derfor valgt denne løsning, da klubbernes repræsentanter naturligvis er de vigtigste, og samtidig sparer vi lidt på unionens omkostninger, som også er vigtigt i denne tid, hvor DBU Københavns økonomi er presset.

På repræsentantskabsmødet vil klubberne blive orienteret om unionens økonomiske situation i lyset af Covid-19, og hvilke konsekvenser det vil få på unionens årsregnskab. Bestyrelsen vil desuden give en status på arbejdet med reformen.

Da reformen ikke som forventet er til afstemning nu, vil en samlet bestyrelse anmode repræsentantskabet om mandat til at fortsætte arbejdet med reformen frem mod det ordinære repræsentantskabsmøde i februar måned 2021, hvor et forslag om en reform af breddefodbolden skal til afstemning, og hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer stiller deres mandat til rådighed i overensstemmelse med det oplyste på repræsentantskabsmødet i februar 2020.

Dagsorden til mødet:

  1. Valg af dirigent
  2. DBU Københavns økonomi
  3. Orientering om reformarbejdet
  4. Valg af bestyrelse

Se om din klub er tilmeldt