DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret holdene til turneringer for senior i 7:7 og 11:11 gældende for foråret 2020.

Du kan se rækkeinddelingerne på nedenstående links. 

Klubberne skal være opmærksomme på, at der kan være protestsager, der endnu ikke er afgjort. 

Senior: 11:11

Senior: 7:7

Ungdom:
Indplaceringer forventes offentliggjort senest i uge 49 (2. – 6. december 2019).

M+32 og ældre:
Indplaceringer forventes offentliggjort senest i uge 47 (18. – 22. november 2019).

Offentliggørelse af turneringsprogram:
DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag den 21. februar 2020, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser:
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Fredag den 22. november 2019 på info@dbukoebenhavn.dk

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet eller sendt af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem.

Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist