MENU

Dom afsagt i sag om spilleberettigelse

Fodboldens Appelinstans har stadfæstet DBU Københavns Turneringsudvalgs afgørelse i sag om spilleberettigelse. Det betyder at, der ikke skal ændres i rækkesammensætningen i de involverede rækker.En sag, som drejede sig om, hvorvidt en spiller var spilleberettiget i en af forårets sidste spillerunder afstedkom i første omgang en protest, som blev behandlet af DBU Københavns Turneringsudvalg. Afgørelsen blev herefter anket til DBU Københavns Appeludvalg. DBU Københavns bestyrelse besluttede herefter at give tilladelse til at lade Appeludvalgets afgørelse gå videre til højere ankeinstans i DBU, og her har man nu afsagt dom i sagen.

Fodboldens Appelinstans har stadfæstet DBU Københavns Turneringsudvalgs afgørelse og dermed skal en række kampe genfastsættes i Serie 1 - pulje 3, Serie 2 – pulje 5 og Serie 3 – pulje 11.

Rækkeinddelingen ændres ikke og DBU København vil hurtigst muligt få genfastsat kampene i de involverede rækker.

Alle involverede parter er informeret om kendelsen, som du kan læse her.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Thomas Jensen, tjen@dbukoebenhavn.dk


Log ind