MENU

Udviklingspulje: Trænerakademiet i Dragør

Midler fra DBU Københavns udviklingspulje har været medvirkende til, at man i Dragør Boldklub har kunne fokusere på klubbens ”Trænerakademi”.


I Dragør BK har man brugt midler fra udviklingspuljen til at støtte fællesskabet blandt trænerne. Foto: Karsten Lund

I Dragør Boldklub har man ligesom i mange andre fodboldklubber en udfordring med at skaffe trænere til de mange fodboldspillende børn og unge. Projektet ”Dragør Boldklub Trænerakademi” har til formål at rekruttere og udvikle børne- og ungdomstrænere blandt lokale piger og drenge. Ved at gøre det attraktivt for lokale unge at være træner i Dragør Boldklub, håber man at kunne fastholde disse i foreningen, og derved gøre klubben mindre afhængig af forældretrænere.

Hvordan er midlerne anvendt?

Søren Karlsen, projektleder og børneformand i Dragør Boldklub, fortæller, at projektet er i gang, og midlerne fra udviklingspuljen så småt er i gang med at blive anvendt:

-Vi har tiltrukket og ansat nogle unge trænere, og der er en fin aldersspredning blandt de nye trænere. Den yngste er 14 år, mens den ældste er 21 år, forklarer Søren Karlsen.

De nye trænere er startet op med forskellige forudsætninger og ambitioner, hvorfor klubben også anvender det nye trænerkuld i forskellige funktioner og roller:

-Trænerne arbejder både i par og selvstændigt, og der er både cheftrænere og assistenter i gruppen. Herigennem håber vi at tilgodese hver enkelt af de nye trænere, så de fremadrettet har lyst til at fortsætte med at være en del af ”Trænerakademiet” og udvikle sig i Dragør Boldklub, siger projektleder Søren Karlsen.

Hvilke erfaringer har I gjort jer?


 -Det kan være en udfordring at basere trænergerningen alene på frivillighed, så derfor følger der en mindre godtgørelse med trænerarbejdet. Disse lommepenge er helt sikkert med til at gøre trænerarbejdet attraktivt, fortæller Søren Karlsen.

Udover godtgørelsen er der fælles arrangementer for trænerne, såsom fællesspisning og en fælles trænerdag i klubben, alt sammen noget som er med til at fastholde de nye trænere.
Selve rekrutteringen foregik blandt andet på de ældste årgange af klubbens ungdomshold og ydermere brugte klubben sommerens DBU Fodboldskole som en reklamekampagne, hvor de unge kunne prøve trænerarbejdet af i en assistentrolle:

-Der har været lidt dominoeffekt i rekrutteringen. Da vi havde rekrutteret de første trænere fulgte flere med, og jeg tror, det er fordi budskabet om ”Trænerakademiet” har spredt sig fra mund til mund blandt de unge mennesker. Navnet ”Trænerakademi” fungerer i sig selv som god markedsføring, forklarer Søren Karlsen.

Hvad kan andre klubber lære af jeres erfaringer?

-Der skal være en person, der driver projektet fremad, ellers er det svært at få det struktureret. Det er selvfølgelig også centralt at økonomien i projektet kan bære, og så skal man gøre trænergerningen tiltrækkende for de unge. Som en del af ”Trænerakademiet” oplever du at have ansvar og at være betydningsfuld for andre mennesker. Den anerkendelse er i den grad attraktiv, siger Søren Karlsen.

Log ind