MENU

Udviklingspulje: Frivillighedskoordinator skaber den røde tråd

Midler fra Udviklingspuljen har givet BK Union mulighed for at ansætte en frivillighedskoordinator, hvilket har styrket struktureringen og systematiseringen af det frivillige arbejde i klubben fra Genforeningspladsen.


En frivilihedskoordinator skal gøre det mere attraktivt at være frivillig i BK Union: Foto: DBU København

I BK Union har man flere gange tidligere oplevet medlemstilgang, som desværre efterfølgende er blevet fulgt op af medlemsafgang. Derfor har man i klubben ønsket at udvikle en mere systematisk og gennemarbejdet tilgang til arbejdet med klubbens mange frivillige, for herigennem at blive bedre til at fastholde klubbens medlemmer. Med de ombygninger, der foregår omkring klubbens anlæg på Genforeningspladsen i det københavnske nordvestkvarter, prøver klubben at se fremad. Ombygningen, der involverer anlæggelsen af en kunstgræsbane, giver større muligheder, flere banetimer og generelt en større kapacitet. Klubben har forsøgt at ruste sig til dette arbejde med fuldtidsansættelsen af ungdomsformand John Emil Winberg som frivillighedskoordinator.

Hvordan er midlerne anvendt?

-Før vi bruger energi på at skaffe nye medlemmer, vil vi i BK Union fokusere på at fastholde de frivillige, som er fundamentet, hvis vi skal få flere medlemmer og fastholde de eksisterende. For at understøtte dette har vi ønsket at blive bedre omkring rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige i klubben, forklarer frivillighedskoordinatoren.

-I den forbindelse har midlerne fra udviklingspuljen understøttet ansættelsen af mig som frivillighedskoordinator. Dermed har jeg kunne bruge energi på den svære opgave med at hverve frivillige og videre at skabe en rød tråd i det frivillige arbejde, der foregår i klubben, siger John Emil, der blev fuldtidsansat i BK Union tilbage i juli.

Hvilke erfaringer har I gjort jer?

-Volumen af både frivillige og medlemmer ser fornuftigt ud. Siden sommeren er gruppen af frivillige vokset i antal fra 28 til 41, mens der i samme tidsrum er kommet 60 nye medlemmer til BK Union.

-Ønsket har været at sprede arbejdet ud på flere frivillige hænder, så det har været mere klart og overskueligt, hvad hver enkelt frivillige har haft ansvar for, forklarer han videre.

-Lige nu er der nok 35 rene trænere, men derudover har vi forsøgt at definere nye roller blandt de frivillige, så der også er nogle frivillige, der udelukkende arbejder med administrative og sociale opgaver, der forhåbentligt kan lette trænernes arbejde og styrke klublivet, uddyber John Emil, som undervejs i dette arbejde har fået hjælp af DBU Københavns Klubrådgiver Hans Vixø.

Hvad kan andre klubber lære af jeres erfaringer?

-Det er vigtigt at få defineret nogle opgaver samt klart og tydeligt at få beskrevet, hvad opgaven går ud på, lidt ligesom i en jobannonce. Klare arbejdsbeskrivelser og forventningsafstemninger er afgørende for fastholdelsen af frivillige kræfter, forklarer John Emil om nogle af de vigtige erfaringer, arbejdet som frivillighedskoordinator har givet.

-De typer af frivillige, vi ønsker i klubben, er opstillet i kategorier ud fra kompetencer. På den måde har vi eksempelvis tiltrukket nogle pædagogstuderende med stærke sociale kompetencer til vores alleryngste børnehold, forklarer John Emil Winberg.

Log ind