MENU

Søg penge til klubudvikling

DBU Københavns udviklingspulje 2017.


Søg midler nu. DBU Københavns udviklingspulje er på 200.000 kr. i 2017.

DBU København's udviklingspulje er lukket pr. 31.12.2017. Såfremt udviklingspuljen åbner igen vil dette fremgå af en ny nyhed på DBU København's hjemmeside.

Nedenfor kan du læse om mere om kriterier for puljen.  

Formål 

At støtte klubber, der aktivt arbejder for at skabe nye og bedre rammer og tilbud, og ønsker at være en klub i udvikling.

Kriterier 

For at klubberne kan komme i betragtning til midlerne i puljen skal følgende kriterier som minimum være opfyldt og fremgå af ansøgningen.

Projektet skal have fokus på et eller flere af følgende områder:
  • Baner/faciliteter
  • Rekruttering og fastholdelse af de frivillige
  • Rekruttering og uddannelse af ungdomstrænere
  • Rekruttering og fastholdelse af medlemmer – særligt piger og kvinder
  • Samarbejde med kommune og andre kommunale instanser 

Klubben skal stille med en egenfinansiering på 1:1.

Der skal foreligge en plan for projektet med et klart defineret formål, målbart indhold, succeskriterier for slutresultatet og et budget.

Der skal være en kontaktperson og/eller projektansvarlig tilknyttet projektet.

Klubben skal beskrive hvordan projektet forankres og hvilken effekt det vil have på kort og lang sigt.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af målgrupper, aktiviteter og ressourcer og beskrive hvad støtten skal bruges til.
Projektet skal evalueres og der skal foreligge et revideret regnskab for projektet. Ikke brugte midler skal tilbagebetales til DBU København.
Projektet skal kunne bidrage til inspiration til andre klubbers udvikling, og der skal være en interesse i at viderebringe gode historier og erfaringer.
Der kan søges om maks. 50.000 kr.Log ind