MENU

Dialog om turneringsfodbold

Ny dato for møde om turneringsreglement, dispensationsregler, fællesrækker ungdom og det videre turneringssamarbejde med DBU Sjælland


Stil spørgsmål til turneringsreglement, fællesrækker for ungdom og samarbejdet med DBU Sjælland. Foto: Max Mestour.  

DBU Københavns udvalgsmedlemmer og administration har modtaget en række henvendelser fra klubber vedr. bl.a. forståelsen af turneringsreglementet, spørgsmål til fællesrækker for ungdom og hvorledes samarbejdet med DBU Sjælland fungerer.

Derfor vil DBU Københavns turneringsudvalg meget gerne invitere fodboldledere, til møde med henblik på at drøfte disse emner. 
Turneringsudvalget håber, at rigtig mange klubfolk vil deltage.

Mødet finder sted:
Frederiksberg Boldklub, klubhuset
Jens Jessens Vej 24
2000 Frederiksberg

Dato:
Mandag den 27. februar 2017
Kl. 18:30 – 20:30

DBU København sørger for en sandwich og sodavand til de deltagende.

Klubberne kan tilmelde max. to personer, der repræsentere klubbens holdning.

Tilmeldingen skal ske senest fredag den 24. februar 2017, kl. 14:00 - send en mail til Martin Munk - munk@dbukoebenhavn.dk

Hvis du har spørgsmål til arrangementet bedes du ligeledes kontakte Martin Munk.


Log ind