MENU

Hvordan udvikler vi fremtidens ungdomsfodbold?

Lørdag den 27. februar 2016, mødtes 50 ungdomsledere og trænere for at diskutere og sætte fokus på fremtidens ungdomsfodbold.


De mange input fra oplæg og debat blev visualiseret af klubrådgiver, Hans Vixø, De skal nu bruges i ungdomsudvalgets videre arbejde. Foto: DBU København

Formålet med dagen var at se på hvordan dansk breddefodbold kan blive bedre til at fastholde, aktivere og motivere de danske ungdomsfodboldspillere. Dagen igennem var der en række oplæg med forskellige vinkler på ungdomsfodbold, samt rig mulighed for at få diskuteret, netværket og erfaringsudvekslet mellem de fremmødte.

Ungdomsfodbold 2.0

Dagen startede med at, ungdomsforsker og medlem af DBU’s Ungdomsgruppe, Søren Østergaard præsenterede DBU’s nyeste tiltag på ungdomssiden, konceptet og værktøjet Ungdomsfodbold 2.0. Her er der fokus på træning og træningsøvelser til ungdomsspillere mens man kan finde ny viden om klub- og træningsmiljøet samt ungdomstrænerens rolle.

Søren Østergaard præsenterede en række værktøjer til at få sat gang i strategi- og udviklingsprocesser til gavn for ungdomsmiljøerne rundt om i de danske fodboldklubber.  Flere af disse værktøjer er tilgængelige gennem den nye hjemmeside Ungdomsfodbold 2.0, der er udviklet til formålet. Ungdomsfodbold 2.0 er tænkt som et dynamisk koncept, som kan tilpasses alle former for klubber og deres kontekst.  Man kan som klub enten selv gå i gang med værktøjerne eller henvende sig til DBU Københavns klubrådgivere, som kan hjælpe med at styre og sætte gang i Ungdomsfodbold 2.0 med udgangspunkt i klubbens behov.

Når branding bliver et middel til fastholdelse

Efter en god start på dagen med oplæg og god debat om Ungdomsfodbold 2.0, var Uffe Kemnitz fra FC Holte inviteret ind til at fortælle om, hvordan man i FC Holte har formået at fastholde en række unge mennesker og lette overgangen mellem ungdom og senior. Ved at lege verdens bedste fodboldhold og skabe nogle rammer omkring Team X, har holdet opnået stor opmærksomhed og været i stand til at fastholde, tiltrække og aktivere ungdomsspillere. Hvilket betyder, at der er omkring 60 spillere til 2 hold i dag. Uffe Kemnitz præsenterede de fremmødte for en anden og måske utraditionel måde at tænke ungdomsfodbold og fastholdelse på, men Team X stod som beviset på at det nogle gange godt kan betale sig at tænke ud af boksen uden at gå på kompromis med grundlæggende værdier.

DBU giver pigerne en stemme og trivsel blandt de københavnske drenge ungdomsspillere

DBU har igangsat en undersøgelse af, hvordan pigerne ser fodbold. Gennem projektet ’Pigernes stemme’ skal der skabes viden om pigernes behov, og om hvorfor de forlader fodbolden. Anja Kouly og Annette Westermann, der står i spidsen for projektet, fortalte om de foreløbige resultater. Med hovedvægt på RUS - Relationer, Udvikling og Sjov, fremlagde de hvordan klubber og trænere kunne sætte fokus på pigefodbolden i netop deres klub. Pigerne skal ikke ses som særlige, men som noget særligt, hvor der arbejdes og sættes fokus på hvordan der skabes relationer og udvikling uden at gå på kompromis med de sjove og legende elementer.

DBU Københavns ungdomsudvalg gennemførte sidste år en trivselsundersøgelse blandt drengeungdomsspillere i udvalgte klubber, der har to hold i rækkerne fra U13-U19. En af hovedkonklusionerne fra denne undersøgelse er, at der ses en tydelig sammenhæng mellem indførelsen af resultater og op/nedrykning og drengenes udvikling og trivsel. Flere og flere spiller for at vinde jo ældre de bliver. Og spørgsmålet bliver derfor, om vi vil udvikle for at vinde eller vinde for at udvikle. Resultaterne viste også at jo større fokus der kommer på at vinde, desto mindre godt har drengene det i deres klub. Vi må derfor begynde at debattere og finder løsninger på disse udfordringer for at mindske frafaldet og øge drengespillernes trivsel. Nogle af de områder som især bliver interessante at se på er:


-Træneren skal behandle spillere forskelligt og individuelt, ved at anerkende forskellige motiver for deltagelse
-Klubben skal behandle hold forskelligt og individuel
-Skabe holdfølelse/fællesskab, og afbalancere forventninger omkring seriøsitet og dedikation

Fremtidens samfundsudfordringer og fodbold

Dagen sluttede af med et kig ind i krystalkuglen for at kigge nærmere på fremtidens udfordringer set fra et samfundsperspektiv. Kasper Lund Kirkegaard, fra DIF’s analyseenhed, hjalp deltagerne med et kig ud i fremtiden. Hvordan håndterer man trends som urbanisering, kommercialisering og individualisering og hvordan ser disse trends ud? Var nogle af de emner der blev stillet skarpt på. Behovet for udvikling og forandring er mere og mere til stede, hvis foreningsidrætten ikke skal tabe til mere fleksible og kommercielle idræts- og motionsformer. Men hvordan tilpasser vi os? Hvordan skaber vi denne forandring? Hvordan forstår vi motion, i forhold til eksempelvis breddefodbold? Var nogle af de spørgsmål der blev stillet som refleksion til deltagerne, da der ikke er nogle endegyldige svar her på. Men én ting er helt sikkert, vi bliver ikke mindre udfordret i de kommende år og derfor bør og skal vi diskutere, hvordan vi forstår os selv som idrætsforening.

DBU Københavns ungdomsudvalgs fremtidige arbejde

Ungdomsudvalget i DBU København ønsker at bidrage til håndteringen af ungdomsfodboldens udfordringer og være med til at skubbe udviklingen derhen, hvor vi formår at blive endnu bedre til at fastholde, aktivere og motivere de unge fodboldspillere i Danmark. Udvalget skal have et nyt kommissorium til dets fremtidige arbejde og vil tage fat på nogle af disse udfordringer. Vi er også åbne overfor, hvad DBU Københavns klubber mener er vigtigt vi arbejder med i ungdomsudvalget. Så har du som ungdomstræner, leder eller formand, idéer og input til dette arbejde modtager udvalget dem meget gerne i løbet af de næste par måneder. Skriv til tobi@dbukoebenhavn.dk.

Skrevet på vegne af DBU Københavns Ungdomsudvalg af

Tobias Ilum, Formand for Ungdomsudvalget i DBU København. 

Log ind