MENU

Nye forslag og debat om turneringsforhold

DBU Københavns Turneringsudvalg var vært for debatmøde om turneringsforhold i DBU København. Se forslagene til ændringer og tiltag, der nu skal behandles af udvalget


26 klubber deltog i debat om turneringsforhold i DBU København. Foto: www.fodboldbilleder.dk

Tirsdag den 19. januar 2016 havde DBU København og turneringsudvalget sat klubber i stævne i stadionrestauranten på Hvidovre Stadion til en debat om turneringsforhold.

Denne invitation havde 26 klubber og 42 klubfolk benyttet sig af og var mødt talstærkt op til en sandwich og kaffe.

Der var en livlig debat, da turneringsudvalgets formand og bestyrelsesmedlem Jesper Gradert åbnede mødet.

Nedenfor kan man se de mange fremlagte forslag, der nu skal tages under behandling på det kommende møde i Turneringsudvalget. 

Projekt gule kort
1) Gult kort – ingen 10 min straf

2) Gult kort – gult kort ud i 10 min – ny spiller ind

Forslag om at afprøve dette i Serie 5P18/21. Flere nævnte at dette ville betyde mindre frustrationer blandt spillere og trænere, og dermed færre disciplinærsager.

Projekt Time-out
Ønske om at afprøve time-out i S5P18/21,

Turneringsstruktur S1P3
Ønske om at se på strukturen for S1P3 om, hvorvidt der er mulighed for ændring af op- og nedrykningsmuligheder også i efteråret, samt om der skal være mulighed for at have to serie 1 rækker med både 1. og 2. hold.

Turneringsstruktur 1. holdsrækkerne
Skal 1. holdsrækkerne være ½-årlige eller skal den nuværende struktur fortsætte.

Op- og nedrykning
Skal der afvikles slutspil/kvalkampe. Der er til tider for lidt at spille for, da der er for få op- og nedrykningspladser.

Turneringsstruktur / -reglement
Op- og nedrykning i rækkerne – hold fra klub spærrer for oprykning til andre hold i klubben, når

1) et højere rangeret hold rykker ned

2) en klub har hold i samtlige puljer – f.eks. i S4P13/16 – er der hold fra samme klub i de fire puljer, er oprykning ikke muligt

Turneringsreglement
Se på spilleberettigelse i f.eks. S4P13/16 - lempeligere regler om spilleberettigelse

Turneringsreglement
Spilleberettigelse mellem 7M og 11M – nødvendigt eller afskaffes. Kunne man indføre DAI-reglen, så man kan spille 11M for en klub og 7M for en anden.

Turneringsreglement
Skal hold med udeblivelser alligevel tillades oprykning?

Rækker uden og kun delvist med regler
Det blev foreslået, at etablere en række, hvor man bare kunne spille. Ingen resultater og stillingsføring. Eneste betingelse skulle være, at man var medlem af klubben.

Dispensationer – Ungdom
Skal der indføres fleksible dispensationsregler i ungdom+

Elektroniske holdkort
Skarpere kurs ønsker over for de hold, der ikke udfylder holdkort. Klubberne fandt det problematisk, at det i dag, efter klubbernes opfattelse, kan betale sig ikke at udfylde holdkort før afviklingen af kampen, men at vente til efter kampen, da man derved bedre sikrer fejludfyldninger

Ønske om skærpelse over for manglende rygnr.

Elektroniske holdkort

Udskiftning ikke brugt i turneringskamp – spiller bliver ikke slettet – kan dommeren anvendes som ”vidne” at spilleren ikke er blevet brugt

Log ind