MENU

Deadline - repræsentantskabsmøde 2016

Onsdag den 13. januar er sidste frist for tilmelding til DBU Københavns repræsentantskabsmøde, der afholdes den 28. januar 2016 på Hotel Scandic i Sydhavnen


Det er nu tid til at tilmelde sig DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2016.

Mødet afholdes på Hotel Scandic Sydhavnen torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.00.

DBU København glæder sig til at se alle de københavnske klubber. Hver klub kan lade sig repræsentere af to medlemmer. Repræsentantskabsmødet afsluttes med fælles spisning og netværk. Bestyrelsen har i år besluttet, at klubberne ikke betaler for spisningen ved mødet. Hvis du vil være med til at præge udviklingen i københavnsk fodbold, og høre seneste nyt så vil det være en god ide at afsætte nogle timer i kalenderen den 28. januar 2016.

Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig senest onsdag den 13. januar 2016.

Tilmelding - klik her

Se tilmeldte klubber - klik her

Dagsorden:                                    

1. Valg af dirigent

2. Beretning om unionens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København

5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er formand Henrik Ravnild samt bestyrelsesmedlemmerne, Kasper Darfelt, Yery Ibarra Hansen og Morten Høgsdal.

8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor

9. Valg af 2 kritiske revisorer

10. Eventuelt

Dagorden, Årsberetning og andet materiale udsendes iht. DBU Københavns love senest 14 dage før mødet.

Log ind