MENU

Københavns Kommune indfører brugerbetaling

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har bestemt at kommunen skal spare fire millioner kr. på folkeoplysningsområdet i 2016


Besparelser på idrætsområdet er en trussel mod de københavnske foreninger. Foto: www.fodboldbilleder.dk

På trods af DBU København og en række idrætsorganisationer kæmpede imod besparelser for idrætten, blev det af Folkeoplysningsudvalget, efter indstilling fra Kultur & Fritidsforvaltningen, den 23. februar 2016 vedtaget at pålægge klubberne et gebyr på kr. 75,- pr. voksenmedlem over 25 år og et tilsvarende gebyr på yderligere kr. 75,- såfremt klubben benytter sig af træningstider stillet til rådighed af Københavns Kommune.

DIF, DGI og Idræts Forum København fik på mødet gennemført et ændringsforslag til Kultur & Fritidsforvaltningens oprindelige forslag, som betyder, at der fremover opereres med hhv. børne- og ungdomsforeninger samt voksenforeninger. Foreninger, hvor 60 procent af de aktive medlemmer er 25 år eller ældre, kategoriseres som voksenforeninger, og kun voksenforeningerne rammes af de nye gebyrer, foreninger med mange børn friholdes helt.

Gebyrerne indføres pr. 1. juli i år, og der skal betales med tilbagevirkende kraft for hele 2016.

DBU Københavns formand, Henrik Ravnild beklager, at kommunen pålægger klubberne nye gebyrer, der kan få alvorlige konsekvenser for foreningsidrætten i København:

- Gebyrer for brug af faciliteter er en glidebane, og tiltaget er helt ude af trit med samfundets tendenser, hvor det overordnede mål er at styrke folkesundheden. Dette tiltag fra Københavns Kommune åbner dørene for kommercielle interesser og selvorganiseret idræt. Jeg kan ikke forstille mig, at man vil gamble med folkesundheden og det sociale og vigtige element, der ligger i at være med i et fællesskab i en idrætsforening uagtet, at det alene er en voksenforening, man er medlem af, siger Henrik Ravnild som trods situationens alvor er glad for at man har friholdt klubber med mere end 60% af medlemmerne under 25 år.

- Det er pest eller kolera i sådan en situation. Vi har valgt at støtte op om ændringsforslaget fra DIF, DGI og Idræts Forum København. Det har været vigtigt for os at beskytte foreningernes arbejde med børn og unge. En målgruppe, som ikke skal rammes af besparelserne, forklarer Henrik Ravnild.

- DBU København vurderer, at der er mange ukendte faktorer i Kommunens forslag. Hvordan har man tænkt sig, at ordningen skal administreres, og hvordan sikrer kommunen at tallene, der skal danne baggrund for regningen, er de korrekte medlemstal. I kommunens egen ”business case” vil brugerbetalingen gradvist øges de kommende år, og regningerne til foreningerne vil tilsvarende stige. Det kan foreningsidrætten ikke leve med. Det er utilfredsstillende. Der må kunne findes besparelser på anden vis. Nu må de ansvarlige politikere vågne op, og få rullet sparekataloget på idrætsområdet tilbage, for hver krone, der spares på idrætten mere end fordobles udgifterne på andre områder - f.eks. sundhedsområdet, siger Henrik Ravnild.

Du kan læse mere om gebyrsagen i det kommende nummer af Københavnsk Fodbold, der er på gaden i medio maj. 

Log ind