FAQ om Corona-regler

Opdateret 14-01-22

Skal idrætshaller og idrætsanlæg holdes lukkede?+

Nej, hverken indendørs idrætshaller eller udendørs idrætsanlæg (som fx fodboldbaner) skal holdes lukkede.

 

Hvordan er reglerne for at bære mundbind?+

Besøgende tilskuere, brugere, publikummer, elever og lignende på 12 år og derover samt medarbejdere og andre personer skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter (herunder idrætshaller og klubhuse). Samme regler gælder på indendørs serveringssteder (fx i jeres cafeteria).

 

Der gælder en række undtagelser fra kravet om brug af mundbind eller visir, herunder for følgende:

  • Besøgende, brugere, elever mv., når de sidder ned.
  • Udøvere under udøvelsen af den pågældende idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

 

Er der krav om brug af mundbind eller visir for ansatte?

Ja, medarbejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale, som har kontakt til besøgende mv. er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir, medmindre medarbejderen opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der gælder en undtagelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idræts- eller foreningsaktivitet. Undtagelsen gælder også for medarbejdere – eksempelvis en fitnessinstruktør under holdtræningen – men ikke før og efter.

Der gælder derimod på kultur- og idrætsområdet ikke en undtagelse for ansatte, der kan forevise coronapas.

Hvor er der krav om coronapas i fodboldklubben?+

Der er krav om coronapas på indendørs serveringssteder, uagtet antal gæster. Take-away er dog undtaget kravet om coronapas.

Der er ikke krav om coronapas for at deltage i forenings- eller idrætsaktiviteter i fodboldklubben.

Pr. 16. januar 2022 er der krav om coronapas for tilskuere ved større tilskuerrettede arrangementer på kulturministeriets område - fx ved kampe i Superligaen.

Hvilke regler er der for vores cafeteria?+
Åbningstider og servering af alkohol

Serveringssteder, fx restauranter, caféer og barer, skal holde lukket fra kl. 23.00 til kl. 05.00. Serveringssteder må gerne holde åbent for take-away efter kl. 23.00.

Der må ikke sælges eller serveres drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 % fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

Det gælder også servering af mad og drikke i øvrige lokaler, fx hotellobbyer, hvor hovedformålet ikke er salg af mad og drikke.

 

Arealkrav og indretning

Der må maksimalt være 1 gæst pr. 4 kvadratmeter gulvareal i lokaler på serveringssteder. Hvis gæsterme sidder ned, må der være 1 person pr. 2 kvadratmeter. Der gælder ikke arealkrav ved udendørsservering.

Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 % alkohol) tilgængeligt for gæster.

 

Mundbind eller visir

Gæster mv. skal bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i restauranter, caféer, barer mv. Mundbindet eller visiret kan fjernes, fx hvis gæsterne sidder ned. 

Det er dit ansvar at sikre, at gæster mv. bærer mundbind eller visir, når de befinder sig i dine lokaler. Det er også dit ansvar at afvise personer, der nægter at bære mundbind.

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalet og har kontakt til kunderne, bærer mundbind eller visir. Kravet gælder ikke når ansatte opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor kun de ansatte har adgang.

Læs mere om krav om mundbind på coronasmitte.dk 

 

Coronapas

Gæster mv. skal kunne fremvise coronapas ved indendørs servering på restauranter, caféer, barer mv.

Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk

 

Skiltning

Du skal i eller ved dine lokaler opsætte følgende skilte fra Sundhedsstyrelsen:

  • Personer med symptomer på coronavirus/covid-19 bør blive hjemme.
  • God hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

Du skal opsætte skilte i eller ved dine lokaler om kravet om coronapas og kravet om mundbind. Skiltene skal informere om, at kunder mv. kan bortvises, hvis de ikke kan fremvise coronapas, eller hvis de ikke bruger mundbind.

Du skal også opsætte skilte ved indgangen til dine lokaler, der informerer om, hvor mange gæster mv. der maksimalt må tillades adgang for.

Find skilte på coronasmitte 

 

 

Kilde: Virksomhedsguiden.dk (Erhvervsministeriet) https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-virksomheder/be1ec5cf-7e97-4518-a93c-3b9bcfccc7f4/ 

Må der fortsat holdes generalforsamlinger?+

Ja, der gælder ikke krav om lukning af generalforsamlinger.

Hvis en generalforsamling afholdes i foreningsregi, skal deltagerne være opmærksomme på, at man skal bruge mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.

Der gælder ikke krav om coronapas for deltagere til generalforsamlinger,

Må man af egen drift stille krav om coronapas, hvis ens arrangement eller lokale/lokalitet ikke er omfattet af de gældende regler?+

Private erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og private foreninger mv. har mulighed for frivilligt at fastsætte strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster, kunder eller andre besøgende skal kunne fremvise et coronapas eller skal bruge mund-bind/visir. Det afgørende ved vurderingen af, om en kulturinstitution mv. er privat vil være, om institutionen er omfattet af forvaltningsloven. Bestemmende for, om en given institution omfattes af forvaltningsloven, er i første række, om institutionen er op-rettet ved lov eller på privat initiativ, om institutionen er placeret i et over/-underordnelsesforhold til en forvaltningsmyndighed, om institutionens drift finansieres ved offentlig bevilling eller ved private midler, og om der ved lov er fastsat regler med hensyn til anvendelse bevilgede midler.

Er der tale om en offentlig kulturinstitution, kan man ikke fastsætte krav om coronapas eller vaccination som betingelse for at få adgang til stedet. Læs mere om muligheden for frivilligt at fastsætte restriktioner her: https://coronasmitte.dk/spo-ergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner.

For mulighed for at fastsætte krav om coronapas for ansatte henvises til Beskæftigelsesministeriet for private arbejdspladser samt Skatteministeriet for statslige arbejdspladser.