Hvordan starter jeg en ny klub

For at spille fodbold i DBU Københavns turneringer og have adgang til de mange servicefunktioner, skal klubben være medlem af DBU København.

Ansøgning skal være DBU København i hænde senest den 1. december for at komme i betragtning til forårets turnering og den 1. maj for at komme i betragtning til efterårets turnering.

Det anbefales, at klubben søger om optagelse i god tid inden tilmeldingsfristen, da der må påtænkes sagsbehandlingstid.

Det er naturligvis også muligt for spillere/hold blot at melde sig ind i en eksisterende klub i stedet for at etablere en ny klub. Du kan finde klubber i dit område via "Find en klub nær dig" 

For at blive medlem af DBU København skal nedenstående ansøgningsskema udfyldes og følgende fremsendes;

  • Klubbens vedtægter
  • Budget for kommende år
  • Oplysning om klubbens bestyrelse med angivelse af navn, adresse, telefonnumre samt e-mailadresser. Der skal som minimum oplyses formand, kasserer og modtager af klubbens post og anden korrespondance (postadresse)
  • Oplysning om dispositionsret over bane- og omklædningsfaciliteter
  • Oplysning om klubbens navn og spilledragt

Klubbens vedtægter

Ved udarbejdelse af klubbens vedtægter anbefales det at klubben orienterer sig i Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) love og rammevilkår. I kan finde DIFs vejledning til udarbejdelse af vedtægter på DIFs hjemmeside eller på følgende link Rådgivning om jura i idrætsforeninger og klubber | DIF. Vejledningen indeholder en skabelon for den gode vedtægt; (indsæt link til download af skabelon)

Vedtægterne skal være godkendt på klubbens generalforsamling og må ikke indeholde nogen form for medlemsbegrænsning - eksempelvis i forhold til alder, religion, nationalitet eller køn.

Budget og depositum

Som klub og medlem af DBU København, vil der være årlige indtægter og udgifter at tage højde for, for at en klub kan køre rundt. Der vil bl.a. være udgifter ifm. et årligt kontingent, dommerafregning, holdtilmeldingsgebyrer mm. fastsat af DBU Københavns bestyrelse. 

I DBU Københavns Økonomiregulativ fremgår forventelige gebyrer og indskud der kan benyttes til udarbejdelse af budget for det kommende år 

Ved indmeldelse i DBU København vil klubben blive opkrævet et depositum på kr. 3.000 kr. Depositum refunderes til klubben efter 5 års turneringsdeltagelse.

Ønsker klubben alene medlemskab for at opnå deltagelse i DBU Københavns Futsal-turnering reduceres depositum hhv. kontingent med 50%.

Ønsker klubben alene medlemskab for at opnå deltagelse i DBU Københavns 7:7 turnering kan dispensation opnås efter godkendelse af DBU Københavns bestyrelse. Depositum og kontingent reduceres med 50%.

Dispositionsret over bane- og omklædningsfaciliteter

Ansøgning om lån af banefaciliteter foregår i bookingsystemet Foreningsportalen tilhørende den ønskede kommune. For at kunne søge om lån af faciliteter skal foreningen godkendes som folkeoplysende foreningen, hvilket ligeledes ansøges i den ønskede kommune. DBU København dækker over følgende kommuner; København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby, Dragør samt delvist Hvidovre og Rødovre.

Klubben kan få stillet hjemmebane til rådighed af DBU København, dog kun således at klubben kan afvikle sine turneringskampe. DBU København forbeholder sig ret til at afvise ansøger grundet manglende banetider. DBU København kan ikke påtage sig at sikre klubben baner til afvikling af træning. DBU København kan på ingen måde drages til ansvar for manglende baneforhold.

Klubbens navn

DBU København ønsker som udgangspunkt vide rammer for, hvad en klub må hedde, men forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger grundet klubbens navn. Et klubnavn må som udgangspunkt ikke indeholde sponsor- og firmanavne eller indeholde direkte eller skjulte politiske eller religiøse budskaber. Ligeledes kan DBU København ikke godkende navne, der allerede benyttes af andre klubber. Ønsker en klub at ændre navn, skal dette vedtages på klubbens generalforsamling. Der skal fremsendes referat af generalforsamlingens godkendelse af navneændringen samt en opdatering af klubbens vedtægter til DBU København.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

DBU København er forbund under DIF, der understøtter specialforbundene med det formål at fremme og udvikle dansk idræt. Ved indmeldelse i DBU København vil klubben derfor automatisk blive indmeldt under DIF. Når medlemskabet hos DIF er godkendt, vil klubben modtage en mail fra info@medlemstal.dk, som byder foreningen ”velkommen” i CFR. I mailen er også oplyst klubbens CFR nr. og foreningsnøgle, som klubben bl.a. skal benytte til den årlige medlemsregistrering hos DIF.

Hver enkelt godkendelse sker på baggrund af en individuel vurdering.

Er der spørgsmål til ovennævnte skal disse rettes til DBU København på mail info@dbukoebenhavn.dk eller på telefon 39 27 71 44.