Københavnske piger spiller fodbold

Som start på DBU Københavns øgede fokus på pige og kvindefodbolden, blev projekt ’Københavnske piger spiller fodbold’ søsat – et projekt hvor klubber der ønskede rekruttering af piger allerede fra 4-6 års alderen i samarbejde med DBU København fik lavet en plan for dette samt igangsat div. tiltag. Derudover blev der afholdt workshops og lavet netværk for de deltagende klubber, så sparring og erfaringer kunne deles.

Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2019 og evalueringsmateriale udarbejdes løbende i 2020.

DBU København arbejder fortsat målrettet med både rekruttering og fastholdelse af pigespillere, og vil derfor gerne være sparringspartner for de klubber der ønsker at sætte ekstra fokus på pigerne. 

For oplysning og spørgsmål omkring klubudvikling, rekruttering og fastholdelse af pige og kvindefodbold, kontakt DBU Københavns projektleder for området Anja Kouly Lethin, E- mail: anko@dbukoebenhavn.dk, Telefon: 39159206. 

Forankring af øget fokus på pige og kvindefodbold

DBU Københavns bestyrelse