A-træner

IMG 1216

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere med B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau.

Formål
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. Uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.

OBS
Kursister, der ikke træner 11-mandshold kan blive bedt om at finde et 11-mandshold, at træne med i uddannelsesperioden. Det er vigtigt, at kursistens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal kursisten træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det kursistens egen opgave at finde et alternativt hold på passende niveau.

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • To studieture - 1 til udenlandske klubber og en til danske klubber
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark
 • Forløb og tidsforbrug


Kurset er estimeret til min. 180 timer som afvikles fra januar til december måned.

Datoer for A træner 2020:

Introweekend: 18. - 19. jan. 2020
Midtvejsforløb: 28. juni - 3. juli 2020
Afslutningsweekend: 5. - 6. dec. 2020

Hertil kommer to studieture hhv. forår og efterår 2020.

Dato for dommer-grundkursus (for de der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt. Ud over de faste terminer, modtager kursisten to supervisioner fra instruktøren til egen træning. Kursister på A-trænerkurset skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø skal forvente, at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.

Afvikling
Valg af kursussted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år er kurset afviklet i Ishøj/Vildbjerg, Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til klubber i Holland, Belgien eller Tyskland samt danske eliteklubber.

Et A-hold er typisk på 24 kursister. Undervisningsformen er en blanding af instruktør-oplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
Gyldig B-licens med god vurdering
Minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på A-træner*
Minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


BEMÆRK: Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på DBU´s A-træneruddannelse er en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

Pris for A-træneruddannelsen 2020:
Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse.

68.000 kr. med overnatning dobbeltværelse
72.000 kr. med overnatning i enkeltværelse


Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studieture og forplejning. Indenrigstransport i forbindelse med kurset og studieture er for egen regning.

Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned.

I tilfælde af manglende betaling vil kursisten få besked på at stoppe på kurset eller finde anden indbetaler.

A-træner eksamen
DBU A-træner afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har kursisten erhvervet A-trænerlicens. Prisen for eksamen er 5.200 kr. Kursister der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et kursusbevis.

Betingelser ved framelding:
Indtil 20 dage før kursusstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før kursusstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Kompetence
DBU A-træner er kompatibel med den internationale UEFA A-license. Som DBU A-træner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem eller gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver kursisten mulighed for at søge om optagelse på DBU PRO-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på PRO-træner.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursist elektronisk UEFA A-licenskort, kursusbevis og tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

Alle trænere med en gyldig B-licens modtager en mail fra DBU Træneruddannelse når tilmelding åbnes

DEADLINE for indsendelse af ansøgning: mandag d. 26. august 2019.

Alle ansøgere får en tilbagemelding torsdag d. 26. september 2019. 

 

Klik her for at downloade betalingsbekræftelse.

Denne printes, udfyldes med underskrift og uploades når du udfylder ansøgningsskemaet.

Spørgsmål kan rettes til:

Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk


 

Ansøgningsskema til DBU A-træneruddannelsen 2020

Indtast dit DBU kursistnummer.

Indtast det navn der er registreret på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den adresse der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den email-adresse der står i din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast det telefonnummer der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast klubnavn.

Indtast årgang og niveau.

Cheftræner, assistent, talentansvarlig ect.

HUSK at vedhæfte eventuelt bevis nederst i ansøgningsskemaet. (i pdf-format)

OBS. Valg er gældende i hele forløbet. Pris er eksklusiv eksamensgebyr.

Hvem betaler for din A-træneruddannelse? HUSK at vedhæfte skriftlig bekræftelse fra klubbens formand (i pdf-format).

På uddannelsen udleveres trænerjakke og t-shirts til brug på studieturene. Vælg din størrelse. Tøjet kan ikke byttes.

Hvis du har dommerkort i forvejen er det ikke nødvendigt at gå til dommerprøven igen. Vedhæft evt. foto af dommerkort.

Her skal du uploade dit træner CV, så vi kan se hvad og hvor du har trænet indtil nu. (gerne i PDF-format)

Upload her bekræftelsen der er underskrevet af enten dig selv eller din klubformand.

Jeg bekræfter hermed, at jeg er indforstået med de betingelser der fremgår om A-træneruddannelsen på dbu.dk og, at jeg har uploaded det udfyldte dokument med enten egen eller klubbens formands underskrift.