Fælledboldklubbernes Union

FBKU dannes op til sæsonen 1905 af 1903 (den senere B 1903) og 10 andre klubber, der spillede fodbold på Fælleden, men som ikke havde meldt dig ind i KBU. De 10 andre var B. 1900, C.O., Dana, Freja, Dania, Melchior Boldklub (MB), Silva, Skjold (ikke den Skjold vi kender i dag), Urania og Velo. Stiftelsen sker på initiativ af kursusbestyrer I.P.M. Wedel fra Boldklubben Velo på et møde i Arbejderlogen på Blegdamsvej - på mødet deltog 1903, MB, Dana, Lydia, Urania, NKUB, Hellerup Boldklub udover Velo. Wedel bliver første formand, senere direktør Vonsild sekretær og grosserer Ove C. Bjerregaard kasserer. De når at gennemføre deres første egen turnering i efteråret 1905. Kort efter henvender de sig til KBU for at drøfte muligheden for at blive optaget her. På et stort fællesmøde 23. august 1906 mellem KBUs Bestyrelse og FBKU accepterer KBU Fælledklubbernes ønsker med hensyn til en fremtidig turneringsordning (delt i A- og B-række), hvor klubberne skulle kunne melde sig frit til i hvilken klasse, de ønsker; men hvor KBU forbeholder sig ret til at reducere i antallet, såfremt tilstrømningen til række A mod forventning blev for stor. FBKUs formand – kursusbestyrer I.P.M. Wedel, der stod bag henvendelsen til KBU, erklærer herefter, at FBKUs mission kunne betragtes som endt, når klubberne var indmeldt i KBU. 7 klubber melder sig under fanerne hos KBU til sæsonen 1906/07 : 1903, Dana, Hellerup, Lucas, Melchior, NKUB og Velo. Derefter opløses FBKU igen i 1906 og samarbejdet på Fælleden overgår i stedet til et 9mands udvalg. FBKUs række for 1. hold slutter i 1906 med følgende slutresultat :

nr. 1 Velo, 6 kampe 11 point 18-3
nr. 2 Dana, 6 kampe 9 point 23-5
nr. 3 Urania, 6 kampe 7 point 12-8
nr. 4 1903, 6 kampe 6 point 15-9
nr. 5 Hellerup, 6 kampe 6 point 15-24
nr. 7 Lucas, 5 kampe 1 point 5-19
nr. 8 Lydia, 5 kampe 0 point 1-21

Kilde :
På Banen – med københavnsk fodbold gennem 100 år , Johs. Gandil Dansk Fodbold, B1903 50 års jubilæumsskrift, "Idrætten" 1906
"Den danske Idrætsbog" - bind II, side 1064 (Aage Hermann og Evald Andersen)

Fælledklubbernes Udvalgte Hold

Selv om FBKU officielt var nedlagt, så fortsætter de oprindelige Fælledklubber deres fællesskab ved at spille med et Udvalgt Fælledklubhold i årene fremover - optog et par andre klubber i deres fællesskab også, bl.a. Fremad Amager, og klubberne kunne blive i fællesskabet selv om de ikke længere holdt til på Fælleden. Derfor har vi taget dette holds kampe med under FBKU.