Alle københavnske klubber, som er berettiget til tilbagebetaling af holdtilmeldingsgebyrer har fået tilsendt en kreditnota for indbetaling for foråret 2020.

Nogle klubber har allerede modtaget pengene før pinsen, men de fleste vil modtage pengene tirsdag eller onsdag i denne uge.

  • Hvis klubben er i restance til DBU København vil et evt tilgodehavende til DBU København blive modregnet tilbagebetalingen.
  • De klubber som ikke har registreret en bankkonto i KlubOffice bedes opdatere deres bankoplysninger hurtigst muligt for at få udbetalt deres tilgodehavende. Kontakt i denne sammenhæng DBU Københavns regnskabschef Sten Axelsen, stax@dbukoebenhavn.dk.
  • Klubbernes indbetaling til kontingent, DIF forsikring og IT gebyr fastholdes til betaling.
  • Det er fortsat intensionen at gennemføre nogle få seniorrækker. Det drejer sig om KSH, S1P2, S2P4, S3P7, S4P12 og S5P17. Derfor sker tilbagebetaling ikke for disse rækker.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen, jank@dbukoebenhavn.dk