Tirsdag aften blev klubberne præsenteret for en række scenarier for hvorledes KS Herre evt. vil kunne afvikles, hvis myndighederne tillader det.

Klubberne skal nu se nærmere på de forskellige scenarier og forslag frem til fredag, hvor de skal indgive et endeligt høringssvar til DBU Københavns administration. 

DBU København forventer herefter at melde endegyldigt ud mandag i næste uge, når man har behandlet klubbernes input.

Mulige scenarier:

  • Genoptagelse af rækken fra medio juni og frem til og med primo september (med ferie i juli).
  • Halvvering af rækken med to slutspil for hhv. de 7 øverste og de 7 syv nederste hold i rækken – her spiller der kun i juni og august.
  • KS-rækken fastfryses med op- og nedrykning ud fra stillingen fra efteråret 2019.
  • Annullering af KS-rækken og dermed af op- og nedrykkere.
  • Andre scenarier er et puljespil eller et slutspil om op eller nedrykning.